Samen werken aan herstel

Vanaf 1 mei is het weer mogelijk om afspraken te maken bij ons.

Uiteraard hebben wij alle maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om uw en onze gezondheid te waarborgen .
Voor het maken van een afspraak belt u met onze assistente op 078- 614 37 96.
De mogelijkheid voor een telefonische afspraak of video-consult blijft ook bestaan.
Bij verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid, diarree, koorts, als u zich ziek voelt, of indien in uw gezin personen zijn met ziekteverschijnselen
verzoeken wij u thuis te blijven.

Oncologische Revalidatie

Heeft u in het dagelijks leven problemen met bewegen ten gevolge van kanker, dan kunt u bij ons terecht.
Dat kan tijdens en na de behandeling van kanker, zowel curatief als palliatief. Bovendien kan fysiotherapie bijdragen aan het voork├│men van beweging gerelateerde problemen.
Voor oncologische revalidatie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Oncologie Netwerk Dordrecht- Oncologie Netwerk FysioDordt

Eureka Fysiotherapie is aangesloten bij het Oncologie Netwerk Dordrecht en bij het Oncologie Netwerk van FysioDordt.
Het oncologie netwerk Dordrecht (OND) is opgericht vanuit de behoefte, om de groeiende groep oncologische pati├źnten in de eerste lijn adequate behandeling te kunnen bieden. Wanneer een multidisciplinaire behandeling noodzakelijk is, stemmen de behandelaars de behandeling op elkaar af.

Opleiding

Onze specialisten hebben diverse na- en bijscholingen gevolgd bij St. Koel, het NPI, FysOptima.

Onze specialisten