Oedeemtherapie

Lymfoedeem

Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een chronische aandoening waarbij sprake is van een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel.

Wat zijn de verschijnselen?

 • zwelling,
 • vermoeid of zwaar gevoel,
 • tintelingen,
 • beperkingen in de beweging,
 • huidafwijkingen en een verhoogde kans op infecties (wondroos),
 • beperkingen in het dagelijks functioneren (vooral bij ernstige gevallen van lymfoedeem).

Er bestaan twee soorten lymfoedeem:

Primair lymfoedeem
Dit ontstaat ten gevolge van een aangeboren aandoening, waarbij er minder lymfevaten aangelegd zijn of deze vaten functioneren minder goed dan normaal.

Secundair lymfoedeem
Dit ontstaat ten gevolge van een beschadiging van de lymfevaten of lymfeklieren.

Oorzaken van secundair lymfoedeem:

 • operatief verwijderen van lymflieren ten gevolge van kanker
 • beschadiging door bestraling of een operatie
 • trombose
 • reuma
 • medicatie
 • ongeval
 • grote operatie

Wat is oedeemfysiotherapie?

Het doel van oedeemfysiotherapie is het stimuleren van de afvoer van het oedeem naar goed functionerende delen van het lichaam.

Hiervoor zijn verschillende behandelvormen: manuele lymfdrainage, oefentherapie, ademhalingsoefeningen, compressietherapie in de vorm van bandageren /zwachtelen en later een therapeutisch elastische kous, adviezen m.b.t. huidverzorging en leefregels.

Onze oedeemtherapeut is tevens gespecialiseerd in fascietechnieken die een positieve invloed hebben op huidbeschadigingen door bestraling en operatielittekens.

Lipoedeem

Wat is lipoedeem?

Lipoedeem is een chronisch aandoening waarbij sprake is van een abnormale verdeling van vet in de vetcellen.

Wat zijn de verschijnselen?

 • zwelling die in tegenstelling tot lymfoedeem symmetrisch is in beide benen,
 • het lipoedeem zit niet in de handen of voeten,
 • pijn,
 • gemakkelijk ontstaan van blauwe plekken,
 • een koud gevoel van de onderbenen komt vaak voor.

Opleiding

Oedeemfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie (HBO) een post HBO opleiding oedeemfysiotherapie gevolgd

Onze specialist:

Marlies Soethoudt